Conceptual

Explosió (2022) Tècnica mixta
Vista del port 1 (2022) Tècnica mixta
Vista del port 2 (2022) Tècnica mixta
Degradació del medi 1 (2019) Tècnica mixta
Degradació del medi 2 (2019) Tècnica mixta